สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข

จากสสอ.ถึงPCU => สสอ.ส่งข่าวถึงรพ.สต => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มกราคม 02, 2018, 10:37:43 AM

หัวข้อ: ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มกราคม 02, 2018, 10:37:43 AM
                       บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  55๒10 
ที่ นน  ๑๑๓๒/5๑๑            วันที่   26  ธันวาคม  2560   
เรื่อง   ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560และขออนุญาตนำเผยแพร่
         บนเวปไซด์ของหน่วยงาน ผ่านระบบ online
             
เรียน  สาธารณสุขอำเภอสันติสุข

   ตามแนวทางการปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุใหม่ ต้องมีแผนปฏิบัติการและมีการเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงาน ผ่านระบบ online  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานและมีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุใหม่ นั้น

   กลุ่มงานบริหาร  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560และขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเวปไซด์ของหน่วยงาน ผ่านระบบ online
ตามรายละเอียดแผนปฏิบัติการและข้อมูลการเผยแพร่ที่แนบมาด้วยท้ายนี้