สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข


Hi! You are currently viewing forum as a guest. For more features please login or register!

Member LoginLost your password?

สถิติการใช้งานฟอรั่ม

Latest Member


Not a member yet? Sign Up!*05 ก.ค. 22, 04:59 AM

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: [1] 2 3 ... 9
1
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข ;D >:( 8) ::)

2
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข
ประกอบด้วย
1.ผู้บริหารปัจจุบัน
2.นโยบายผู้บริหาร
3.โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข
4.กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
5.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
6.แผนยุทธศาสตร์ปี2562
ดาวน์โหลด ที่นี่ https://upload.i4th.in.th/getlinks.php?s=93053cf68da3bc10b1a6da9959867066

3
สสอ.ส่งข่าวถึงรพ.สต / 88555588
« เมื่อ: ธันวาคม 25, 2018, 10:25:10 AM »
8555588

4
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุปี 2560
https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5C1F70761

5
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site eb4.22

6
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

7
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site eb2.32

8
แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง
https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5C1F5DF31

9
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site

10
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562รอบ3เดือน

11
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562รอบ3เดือน

12
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site 2.22

13
ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562
https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5C1F3F8E1

14
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข

15
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า: [1] 2 3 ... 9