สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข


Hi! You are currently viewing forum as a guest. For more features please login or register!

Member LoginLost your password?

สถิติการใช้งานฟอรั่ม

Latest Member


Not a member yet? Sign Up!*05 ก.ค. 22, 03:51 AM

ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานสำนักงานสาธา  (อ่าน 1678 ครั้ง)

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข
ประกอบด้วย
1.ผู้บริหารปัจจุบัน
2.นโยบายผู้บริหาร
3.โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข
4.กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
5.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
6.แผนยุทธศาสตร์ปี2562
ดาวน์โหลด ที่นี่ https://upload.i4th.in.th/getlinks.php?s=93053cf68da3bc10b1a6da9959867066